Send Me a Mail
afsanesari@yahoo.com
My Location
Muscat - Oman
Call Me
00968 93290345

گزارش های پژوهشی من

پایان نامه دکترا در مورد حل اختلافات بیمه و بانک از طریق داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد
 تحقیق گسترده و گسترده در مورد قانون تجارت بین المللی به طور کلی و تحقیق گسترده ای
 من به طور خاص در زمینه بیمه و بانک و داوری بوده ام. در امارات متحده عربی نیز چندین مورد داوری وجود دارد
 عربی داور بوده است.
 پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد مطالعه تطبیقی ​​ماهیت اعتبارنامه ها و مدارک اطمینان در حقوق ایران –
 آمریکا و ایالات متحده، که با توجه به امور تجارت و امور بانکی رو به رشد، با کشور ما مشکل دارند.
 تحقیقات گسترده در این زمینه، به خصوص با مشکلات و مشکلات اخیرا در کشور ما انجام شده است
 در حین تحریم، در طول زمان و پس از آن، به منظور جلوگیری از صدور آن و مشکلات آن، بسته شد.
 در مورد اعتبارات و اسناد تضمین شده توسط بانک های بین المللی
 تحقیق در مورد قانون تضمین های بانکی و بانکی
 چاپ و ویرایش مقالات در مجلات علمی و پژوهشی و بین المللی – دو مقاله علمی و پژوهشی و سه مقاله در مورد
 مقاله پژوهشی لندن و مقاله دیگری درباره داوری در مجله فناوری آمریکایی
 تحقیق در مورد حقوق صنایع، نفت و گاز، قانون دریایی، حقوق حمل و نقل زمینی و معاهدات
 پروتکل های حمل و نقل هوایی و آداب و رسوم و قوانین، تعرفه ها و توافقنامه های تجاری در قراردادهای عمومی
 و انواع آن.