Send Me a Mail
afsanesari@yahoo.com
My Location
Muscat - Oman
Call Me
00968 93290345

About me درباره من

پایان نامه دکترا در مورد حل اختلافات بیمه و بانک از طریق داوری بین المللی معاملات را بررسی می کند. تحقیقات وسیع و گسترده در مورد قانون تجارت بین الملل به طور کلی و تحقیقات گسترده ای که در زمینه بیمه و بانک و داوری صورت گرفته است. در امارات متحده عربی نیز چندین پرونده داوری وجود دارد که عربستان داور بوده است.